Het bedrijf POEMA

 

POEMA is een relatief jong bedrijf, opgericht in januari 2002. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ervaring achter zit. Onze oprichter, ir. Maarten Molenaar is als sinds 1993 actief in de wereld van automatisering en procesinrichting.

 

Deze pagina beantwoord de volgende vragen:

         Waar staat de naam POEMA voor?

         Wat is onze doelstelling?

         Wat is onze historie?

 

 

Waar staat de naam POEMA voor?

 

De naam POEMA staat voor Proces - Ontwerp - EfficiŽntie - Management - Automatisering. Hoewel het niet geheel toevallig is dat de letters samen het woord Poema vormen, staan de afzonderlijke woorden wel voor iets.

 

Proces    Dit is waar onze hele dienstverlening om draait: bedrijfs- of werkprocessen. In onze filosofie mag automatisering nooit een doel op zich zijn, het gaat om het ondersteunen van werkprocessen. Het samenspel van mens en computer binnen een werkproces moet zo efficiŽnt en effectief mogelijk gebeuren. Daarom is de vraag die gesteld moet worden niet "Wat kan ik allemaal met automatisering bereiken?" maar "Hoe krijg ik een efficiŽnt en effectief proces?"

Onze filosofie is niet nieuw, alleen is het jammer dat alleen hele grote bedrijven hier oog voor hebben. Het MKB blijft hier duidelijk in achter.

 

Ontwerp    Staat voor het ontwerpen van processen. De basis voor het herinrichten van een werkproces vormt een ontwerp. Het gaat daarbij niet om het creŽren van een document, het gaat erom dat er vooraf een gestructureerde basis is voor een nieuw proces, dat er goed over is nagedacht. Samenhang staat daarbij centraal. Samenhang tussen verschillende taken, samenhang tussen handmatige taken en geautomatiseerde taken, samenhang tussen verschillende processen onderling, samenhang tussen uitvoering en management, alle aspecten van een proces moeten goed op elkaar aansluiten.

 

EfficiŽntie    Hier had ook kunnen staan effectiviteit. Samen vormen deze woorden het bestaansrecht van onze onderneming en de basis van onze marketingstrategie. Als wij ervoor zorgen dat uw werkprocessen efficiŽnter en effectiever worden, gaat u geld besparen. Daardoor financiert onze dienstverlening zichzelf: met uw besparingen.

 

Management    Hoewel wij u kunnen helpen bij het managen van automatisering- en herinrichtingtrajecten, wordt vooral bedoeld het managen van werkprocessen en de rol die workflow management (WFM) hierin kan spelen. Het goed managen van alle taken binnen een werkproces en alle informatie die daarbij een rol speelt, kan een grote stap zijn in de richting van efficiŽnte en effectieve processen.

 

Automatisering    Wij zijn niet voor niets gespecialiseerd in het ontwikkelen van efficiŽnte werkprocessen. Ons automatiseringstraject is daar een sprekend voorbeeld van. Door op een slimme manier te ontwerpen en te documenteren, werken wij veel efficiŽnter dan andere bedrijven. Wij kunnen zelfs voor beperkte processtappen maatwerksoftware ontwikkelen, waarmee u nog steeds bespaart. Daardoor kunnen wij voor u besparen, waar anderen niet kostendekkend kunnen werken.

 

POEMA    Wist u dat de poema het enige grote roofdier is dat voorkomt van het uiterste noorden van Canada tot het uiterste zuiden van ArgentiniŽ? Daar waar andere roofdieren werden uitgeroeid, heeft de poema zich staande weten te houden door zich aan te passen. Wij vergelijken ons graag met zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen, evenals met zijn kracht en snelheid. Met deze eigenschappen zijn wij u optimaal van dienst.

 

 

Wat is onze doelstelling?

 

Onze missie luidt: "Het zichtbaar maken van verborgen winstmogelijkheden binnen bedrijven en ondersteuning bieden bij het benutten van deze mogelijkheden". Onder verborgen wordt hierbij verstaan "het is er wel, men u ziet het niet".

 

De daaraan gekoppelde doelstellingen zijn:

bulletBedrijven bewust maken van de aanwezige winstmogelijkheden.
bulletOndersteunen bij het benutten van deze winstmogelijkheden.
bulletHet ontwikkelen van computerprogrammaís ter bevordering van de winst van andere bedrijven.
bulletDienstverlening bieden met een terugverdientijd van maximaal ťťn jaar.

 

 

Wat is onze historie?

 

POEMA is in januari 2002 opgericht door ir. Maarten Molenaar. Hoewel het een bedrijf is met een bescheiden omvang, kan het toch bogen op ruime ervaring. Daarnaast heeft het veel geÔnvesteerd in haar automatiseringsproces, waardoor het nu als geen ander MKB-bedrijven van dienst kan zijn.

 

Maarten Molenaar is in 1993 afgestudeerd als Chemisch Technoloog aan de Universiteit Twente, met als afstudeerrichting IndustriŽle producten en processen. In de daarop volgende 9 jaar is hij werkzaam geweest op het grensvlak tussen automatisering en processen, met name bij grote bedrijven. Zo heeft hij voor de Belastingdienst een methode ontwikkeld om vooraf te bepalen aan welke eisen informatiesystemen moeten voldoen, voor een andere klant de werkprocessen van 400 medewerkers herontworpen en hij is verantwoordelijk geweest voor de invoering van ISO 9002. Hij is betrokken geweest bij Workflow management trajecten en bij het ontwikkelen en implementeren van verschillende informatiesystemen.

In 2002 heeft hij POEMA opgericht met als doel MKB-bedrijven te ondersteunen bij het inrichten van hun werkprocessen. Waarom zouden alleen grote bedrijven veel aandacht besteden aan hun werkprocessen? De binnen grote bedrijven toegepaste methoden zijn kostbaar, een gemiddeld project ontstijgt vaak het miljoen en projecten van 10 miljoen zijn geen uitzondering. POEMA heeft een aanpak ontwikkeld die specifiek gericht is op MKB-bedrijven. Kernpunten zijn uitvoeren van een kosteloos onderzoek, het vooraf hard maken van de winstmogelijkheden, een efficiŽnt automatiseringsproces en een gefaseerde aanpak. Hierdoor kunnen we ook bij bedrijven van beperkte omvang, bij processen van beperkte omvang, resultaat behalen.